18 Σεπ 2016

Ακάμας – υπουργική αξιοπιστία και «δημοσιογραφική αμεροληψία» [όταν τα ΜΜΕ προωθούν χαλαρώσεις για ημέτερους επιχειρηματίες... δεν ενδιαφέρονται ούτε για τα τεκμήρια, αλλά ούτε για την πραγματικότητα]

«Επικυρώθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο η απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, ημερομηνίας 3 Σεπτεμβρίου 2010, με την οποία εγκρίθηκαν τα σχέδια των Πολεοδομικών Ζωνών της Διοικητικής Περιοχής Ίννιας. Την επίδικη απόφαση προσέβαλαν στο Ανώτατο Δικαστήριο 176 συνολικά ιδιοκτήτες τεμαχίων γης που βρίσκεται εντός των συγκεκριμένων Πολεοδομικών Ζωνών και οι οποίες είχαν ενταχθεί στη Ζώνη Δα2.
Ανώτατος συντελεστής δόμησης είναι 0,01:1, δηλαδή ένας όροφος και ύψος οικοδομής πέντε μέτρα. Αξίζει να αναφερθεί ότι η Ίννια αποτελεί μια από τις κοινότητες της χερσονήσου του Ακάμα και τα θέματα που άπτονται της τροποποίησης των Πολεοδομικών Ζωνών των κοινοτήτων του Ακάμα απασχόλησαν, κατά καιρούς, το Υπουργικό Συμβούλιο σε σειρά αποφάσεών του, κατά τα έτη 2000 ώς 2009».


Η πιο πάνω είδηση δημοσιεύτηκε στις 12 Σεπτεμβρίου στον Φιλελεύθερο από τον Χρίστο Γιαννακό. Πέρα από το γεγονός ότι είναι ενδιαφέρουσα για τον αγώνα διαφύλαξης του Ακάμα, είναι ακόμα πιο εκφραστική της διαπλοκής που ξετυλίγεται μπροστά στα μάτια μας, ανάμεσα στα ΜΜΕ και τα μεγάλα συμφέροντα, τα οποία προωθούν την ιδιωτικοποίηση των κοινών ή/και τις «χαλαρώσεις» για ίδιον όφελος. Αδιαμφισβήτητα πλέον, αρκετά ΜΜΕ προσπαθούν να παραπλανήσουν την κοινή γνώμη για να προωθήσουν τα συμφέροντα των μεγαλοϊδιοκτητών – που κρύβονται πίσω από τους μικροϊδιοκτήτες. Τελικά, όμως, είναι οι μεγαλοϊδοκτήτες αυτοί που καθορίζουν το πώς σκέφτονται, γράφουν και προβάλλουν οι δημοσιογράφοι των μεγάλων ΜΜΕ τις εξελίξεις που αφορούν τον Ακάμα, μια περιοχή εξαιρετικής φυσικής ομορφιάς και τεράστιας οικολογικής σημασίας για ολόκληρη την κοινωνία... Και φυσικά σε αυτό το πλαίσιο, ο λόγος και ο ρόλος του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Νίκου Κουγιάλη, είναι... εμφανής!

Ας δούμε όμως το πρόσφατο ιστορικό των δικαστικών αποφάσεων για την Χερσόνησο του Ακάμα…

Στις 21 Απριλίου 2016 εκδόθηκε η Απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, μέσω της οποίας ακυρώθηκε, για λόγους κακής σύνθεσης και λειτουργίας καθ’ υπέρβαση εξουσίας της Επιστημονικής Επιτροπής για την Προστασία και Διαχείριση της Φύσης και Άγριας Ζωής, η διαδικασία κήρυξης των ορίων της περιοχής του Δικτύου Natura 2000 «Τόπος Κοινοτικής Σημασίας Χερσόνησος Ακάμα» που ακολουθήθηκε στο παρελθόν (Οκτώβριος 2009 – Μάρτιος 2010). Οι λόγοι ακύρωσης δεν αφορούν το ουσιαστικό περιεχόμενο της απόφασης της Επιστημονικής Επιτροπής, καθώς το Ανώτατο Δικαστήριο δεν αμφισβήτησε την οριοθέτηση της περιοχής Natura 2000 αυτή καθαυτή. Αντίθετα, οι λόγοι ακύρωσης αφορούν την διαδικασία λήψης της απόφασης της Επιστημονικής Επιτροπής, καθώς όπως αποδείχθηκε από τις σχετικές συνεδρίες όπου συζητήθηκε το συγκεκριμένο θέμα απουσίαζαν τακτικά και αδικαιολόγητα συγκεκριμένα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής:
·         Ο εκπρόσωπος (πρώην Πρόεδρος και νυν Εκπρόσωπος Τύπου) της Κυπριακής Ομοσπονδίας Κυνηγίου και Διατήρησης της Άγριας Ζωής (ΚΟΚ&ΔΑΖ), Αντώνης Κακουλλής και
·         Ο εκπρόσωπος (τότε Δημοτικός Σύμβουλος Λεμεσού και αργότερα βουλευτής επαρχίας Λεμεσού του ΔΗΣΥ) της Ένωσης Δήμων Κύπρου, Ευγένιος Χαμπουλλάς.


Υπενθυμίζουμε ότι την επόμενη μέρα της Απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου, εφημερίδες όπως ο Πολίτης και η Αλήθεια κυκλοφορούσαν με πηχιαίους πρωτοσέλιδους τίτλους... υψηλού επιπέδου νομικοτεχνικής ανάλυσης του στυλ:
·         «Ανατροπή Ακάμα μέσω Ανωτάτου: Έκανε αποδεκτές 258 προσφυγές επηρεαζόμενων ιδιοκτητών - Πρωτοφανής προχειρότητα υπηρεσιών» και «Κατέρρευσε το Natura: Έγιναν δεκτές από το Ανώτατο Δικαστήριο 258 προσφυγές - Ανατροπή στο Δίκτυο Natura 2000 για τον Ακάμα - Το Ανώτατο Δικαστήριο ακύρωσε την κυβερνητική Απόφαση με την οποία τεράστιες εκτάσεις γης εντάχθηκαν σε προστατευόμενες ζώνες» (Ο Πολίτης, Παρασκευή, 22 Απριλίου 2016, σελ. 1 & 3 - Του Γιάννη Νεάρχου) και
·         «Στον αέρα το Natura 2000 - Υπουργός Γεωργίας: Όλα τώρα από την αρχή, θα χρειαστούν άλλα 2-3 χρόνια. Το Ανώτατο έκανε δεκτές προσφυγές ιδιοκτητών και ακύρωσε την Απόφαση του 2009 για τον Ακάμα» (Η Αλήθεια, Παρασκευή, 22 Απριλίου 2016, σελ. 1 & 3 - Του Παναγιώτη Χατζηδημητρίου).
Αυτό το οποίο παρέλειψαν να αναφέρουν από τότε οι υπεύθυνοι του δικαστικού ή/και περιβαλλοντικού ρεπορτάζ του Πολίτη και της Αλήθειας είναι ότι στην αμέσως επόμενη συνεδρία της Επιστημονικής Επιτροπής, που διεξήχθη στις 15 Ιουνίου 2016 και τα πρακτικά της απεστάλησαν στις 11 Ιουλίου 2016, λήφθηκε εκ νέου – αλλά με τον νομικά προβλεπόμενο και ορθό τρόπο – απόφαση επανακήρυξης των υφιστάμενων ορίων της περιοχής του Δικτύου Natura 2000 της Χερσονήσου του Ακάμα. Έκτοτε (δηλαδή εδώ και 2 μήνες), η απόφαση της Επιστημονικής Επιτροπής εκκρεμεί ενώπιον του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (ναι, του ίδιου πολιτικού αξιωματούχου που πριν από 4-5 μήνες μήνες υποστήριζε ότι «όλες οι διαδικασίες για την ένταξη περιουσιών στο Δίκτυο Natura 2000 θα ξεκινήσουν από την αρχή» και «δεν αναμένεται να ολοκληρωθούν πριν περάσουν 2-3 χρόνια») προς... υπογραφή και δημοσίευση!

Επιπλέον, σε αντίθεση με τον Φιλελεύθερο, οι υπεύθυνοι του δικαστικού ή/και περιβαλλοντικού ρεπορτάζ του Πολίτη και της Αλήθειας παρέλειψαν επίσης να μας ενημερώσουν ότι στις 31 Αυγούστου 2016, εκδόθηκε άλλη μία Απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, η οποία αναφέρει τα ακόλουθα επί της ουσίας και όχι απλά της διαδικασίας του όλου ζητήματος:

«Στην εξεταζόμενη περίπτωση, οι αιτητές (176 ιδιοκτήτες τεμαχίων γης εντός της περιοχής του Δικτύου Natura 2000 της Χερσονήσου του Ακάμα στην διοικητική επικράτεια της κοινότητας Ίνειας), απαντώντας στην υπό αναφορά προδικαστική ένσταση, αρκούνται να επισημάνουν ότι όλα τα ακίνητά τους, πριν από τη δημοσίευση, το 2007, της Γνωστοποίησης Α.Δ.Π. 407, ήταν ενταγμένα στη Γεωργική Ζώνη Ζ4 και, ως εκ τούτου, με τη δημοσίευση, το 2010, της Γνωστοποίησης Α.Δ.Π. 745 και την ένταξή τους, πλέον, στη Ζώνη Δα2, όπου ο ανώτατος επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης είναι 0,01:1, ουσιαστικά, η οικονομική αξία τους εκμηδενίζεται, δεν μπορούν, πλέον, να αναπτυχθούν και να πωληθούν στην ελεύθερη αγορά και δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε μορφή ανάπτυξης σε αυτά. Τα ενώπιον του Δικαστηρίου στοιχεία δεν υποστηρίζουν τη θέση των αιτητών.
Σύμφωνα με τον Πίνακα, που έχει επισυναφθεί ως Παράρτημα 14 στην ένσταση, τον οποίο οι αιτητές δεν αμφισβητούν, τα περισσότερα ακίνητά τους, όπως έχει, ήδη, αναφερθεί και κατά την παράθεση των γεγονότων της παρούσας υπόθεσης, πιο πάνω, ήταν, ήδη, ενταγμένα, από το 1989, στη Ζώνη Δα2.  Οι ιδιοκτησίες που φαίνονται στο Παράρτημα 14 να μην ήταν ενταγμένες το 1989, το 2007 και το 2010 στη Ζώνη Δα2, εν πάση περιπτώσει, δεν προκύπτει να ήταν ενταγμένες στη Ζώνη Ζ4, όπως ισχυρίζονται οι αιτητές. 
Ως εκ τούτου, ο ισχυρισμός τους ότι τα κτήματά τους ενέπιπταν, πριν το 2007, στη Ζώνη Ζ4, ελλείψει στοιχείων, δεν μπορεί να γίνει δεκτός.  Συνεπώς, αυτοί απέτυχαν να αποδείξουν, στη βάση στοιχείων, τη βλάβη που τα ακίνητά τους, με την προσβαλλόμενη πράξη, έχουν υποστεί και, κατ' επέκταση, δεν κατάφεραν να στοιχειοθετήσουν το έννομό τους συμφέρον.  Ας μη λησμονείται,  άλλωστε, ότι η παρούσα προσφυγή αφορά πολύ μεγάλο αριθμό ακινήτων και, ως εκ τούτου, η υποχρέωση των αιτητών να διασαφηνίσουν το πολεοδομικό καθεστώς εκάστου εξ αυτών ήταν ακόμα πιο επιβεβλημένη».


Ως εκ τούτου, το μόνο που φαίνεται να έχει καταρρεύσει είναι... η αξιοπιστία του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Νίκου Κουγιάλη, όσον αφορά την... «καταβολή υπέρογκων αποζημιώσεων, ύψους εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ», για τον... «αδικαιολόγητο περιορισμό των αναπτυξιακών δικαιωμάτων των ιδιοκτητών γης στον Ακάμα». Και βέβαια μαζί με την δική του αξιοπιστία καταρρέει και η... αμεροληψία των υπεύθυνων του νομικού ή/και περιβαλλοντικού ρεπορτάζ του Πολίτη και της Αλήθειας.

Και αν οι υπεύθυνοι του νομικού ή/και περιβαλλοντικού ρεπορτάζ του Πολίτη και της Αλήθειας θέλουν να περισώσουν την... εναπομείνουσα αντικειμενικότητα τους, ας πάρουν ένα τηλέφωνο τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος για να τον ρωτήσουν γιατί καθυστερεί εδώ και δύο ολόκληρους μήνες να προβεί στην έγκριση και δημοσίευση της απόφασης επανακήρυξης των ορίων της περιοχής του Δικτύου Natura 2000 της Χερσονήσου του Ακάμα.

Το θέαμα Μιλτη: μια ακόμα επίθεση ενάντια στην αριστερά που αποκαλύπτει ένα οργανωμένο παρασκηνιακό πόλεμο μέσω της κατασκευής θεαμάτων και υπόγειων εκβιασμών, αλλα και τις προσπάθειες ενός είδους παρακράτους που προσπαθεί να μετατοπίσει τα σκάνδαλα της δικιάς του διαπλοκής – κατηγορώντας άλλους

Η υπόθεση Μιλτιάδη [Μιλτή] Νεοφύτου ξέσπασε σαν φούσκα την περασμένη εβδομάδα – και μάλλον τεκμηριώνει ότι είτε στο προεδρικό, είτε στα γραφεία του ΔΗΣΥ, πρέπει να υπάρχει ένα οργανωμένο επιτελείο κατασκευής λάσπης – με στόχο την αριστερά κατά κύριο λόγο. Αλλά φυσικά και εν δυνάμει άλλους πολιτικούς χώρους. Ο τρόπος με τον οποίο μια μερίδα δημοσιογράφων προανήγγειλε το θέμα, και μετά αρπάχτηκε από την κατάθεση του κ. Μιλτή, λες και ήταν ντε φάκτο αλήθεια [και όχι απλά η εκδοχή ενός ατόμου που διεκδικεί χρήματα] και κατασκευάζονταν πρωτοσέλιδα για μερικές μέρες, ενώ η άλλη άποψη θαβόταν στα εσωτερικά των σελίδων, ήταν εκφραστική. Είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι μερικοί δεν συμπεριφερθήκαν σαν έτοιμοι – από καιρό. Και καθώς άρχισαν κάπως να διαφαίνονται τα γεγονότα, ότι λ.χ. το βασικό αίτημα του κ. Μιλτή είναι ότι δεν έγινε η αλλαγή πολεοδομικής ζώνης στην περιοχή Χαλεπιανές, ότι δηλαδή δεν του έγινε ρουσφέτι [αν δεχτούμε τις εκδοχές όσων κατηγορούσαν την προηγούμενη κυβέρνηση που δεν το έκανε έτσι και αλλιώς αλλά ξεχνούσαν ότι είναι ο μαρτυράς τους που ήθελε τις αλλαγές ζωνών] άρχισε πάλι να διαφαίνεται το σταθερό μοτίβο της κωμωδίας που μερικοί ονομάζουν «δημοσιογραφία» σε μερικά ΜΜΕ – την αποσπασματική προβολή δήθεν «ειδήσεων» και την συγκάλυψη του ευρύτερου πλαισίου, που αποκάλυπτε μάλλον με σαφήνεια ότι κάποιοι είχαν στήσει ένα θέαμα. Και μάλιστα με σαφείς στόχους πέρα από τα αντικειμενικά γεγονότα.

Και όπως φαίνεται και από άλλα ανάλογα θεάματα στο παρελθόν, αυτή η θεαματική προβολή, έχει και στόχο την μετατόπιση της έμφασης από θέματα που είναι άβολα για το παρακράτος [που είναι σαφώς προέκταση του νυν κυβερνητικού μηχανισμού] που κατασκευάζει τα θεάματα. Έτσι ενώ το κορυφαίο σκάνδαλο των ημερών είναι η προσπάθεια χαλαρώσεων στον Ακάμα [με σαφή συγκάλυψη και προσπάθειες παραπλάνησης από την πλειοψηφία των ΜΜΕ] για να βολευτεί ο Σιακόλας και άλλοι, ο κυβερνητικός μηχανισμός λάσπης, φαίνεται ότι έριξε τον από καιρό προετοιμασμένο [τσακισμένο από εκβιασμούς;] Μιλτή στην πίστα..Και έτρεξαν τα πρόθυμα «στρατιωτάκια» όπως αποκαλεί ο Χάσικος τους εξαρτώμενους δημοσιογράφους… Σε αυτό το πλαίσιο το θέαμα του Μιλτή πρέπει αποκωδικοποιηθεί – γιατί έχει και προϊστορία, σαν κατασκευή, και γιατί το πλαίσιο της κατασκευής είναι αποκαλυπτικό και της εποχής – αλλά και του τρόπου με τον οποίο το παρακράτος που αγωνίζεται να χαρίσει σε ιδιώτες δημόσιο πλούτο, προβάλει [σχεδόν ψυχαναλυτικά σαν νεύρωση] τις δικές του ενοχες, στους αντίπαλους του. Είναι και μια προσπάθεια τρομοκράτησης. Στο βάθος μερικοί ίσως να έλπιζαν και σε ένα βαθύτερο πλήγμα. Αλλα φαινεται ότι έμειναν, καταδικασμενοι, στα θεάματα. Μετα την φουσκα η σκονη καθεται…

Σύντομα λοιπόν στα δεδομένα.
Ο Μιλτής θα μπορούσε να πάει σπίτι του  με μια αποτυχημένη επένδυση αλλά και την αύρα ενός τίτλου. Όταν όμως ήρθε η δεξιά στην εξουσία, τον είχε αμέσως σαν στόχο. Από το 2013, όταν στήθηκε η κωμωδία με τον Πική [ τον δικαστή που δεν ήξερε τάχα μου τον νόμο με βάση τον οποίο διορίστηκε για να συγκαλύψει τον Αναστασιάδη και την υπόθεση του συμπέθερου] η εστίαση στον Μιλτή ήταν σαφής. Τα δάνεια του Μιλτή ήταν στις λίγες δεκάδες εκατομμύρια. Του Σιακόλα και του Λεπτού στα εκατοντάδες εκατομμύρια. Εκείνους όμως του προστάτευε το βαθύ κατεστημένο και η επιφάνεια του όπως ο Αβέρωφ, και οι συντάκτες των ΜΜΕ..Ο διευθυντής σύνταξης του Φιλελεύθερου, ο Α. Μιχαηλίδης δεν μπορούσε φυσικά να γράψει σαν παράδειγμα για τον Λεπτό, η τον Σιακόλα..Εστίασε στον Μιλτή..Ηταν σαφης η πρόθεση – όπως και η προσπάθεια συγκάλυψης του ποιοι ήταν οι μεγαλοοφειλέτες. Ο Α. Μιχαηλίδης έπρεπε να φτάσει το 2014 για να αρχίσει να αρθρώνει σχόλια..για τις ευθύνες των τραπεζών..Ο Μιλτής έγινε στόχος όχι γιατί τα δάνεια του είχαν καμία σημασία στην οικονομική κρίση – αλλά ακριβώς γιατί ο στόχος ήταν η Ομόνοια και η Αριστερά. Με ενδιάμεσο σημείο εστίασης  τον Δ. Χριστόφια.

Ο Μιλτιάδης Νεοφύτου αναλαμβάνει την Ομόνοια, όπως άλλοι επιχειρηματίες ανέλαβαν άλλες ομάδες – αλλά, πέρα από τις ικανότητες του, ανέλαβε και ένα mission impossible..το βαθύ κράτος της δεξιάς ελέγχει αυστηρά το κυπριακό ποδόσφαιρο..Και ο Μιλτής τότε, ήταν το κόκκινο πανί όσων τον πιστεύουν σήμερα χωρίς δεύτερη σκέψη..Γιατί έπρεπε να τιμωρηθεί για την απόπειρα του…

 Ο Μιλτιάδης Νεοφύτου αναλαμβάνει την Ομόνοια, σε μια περίοδο που οι άλλες μεγάλες ομάδες ξοδεύουν χοντρά λεφτά για παίκτες, αλλά και τα δεξιά σωματεία ελέγχουν απόλυτα πια την ΚΟΠ μέσω του Κουτσοκούμνη και του Κούμα που έχει άμεση και οικονομική σχέση με τον Αβέρωφ Νεοφύτου. Ο Μιλτής φαινόταν κάπως μεθυσμένος από την αγάπη του πλήθους που διψούσε για ένα πρωτάθλημα [και υπήρχε και στο πλήθος – και στην πτέρυγα των αφοσιωμένων/οργανωμενων της κερκίδας- μια αυταπάτη ότι μια «ηγεσία» με χρήματα, θα έκανε την διαφορά] και δήλωνε, με έπαρση, ότι έχει γίνει και ειδικός στο να στήνει ομάδες. Στην πραγματικότητα τον δούλευαν οι ατζέντηδες – και πετούσε λεφτά [και τα δικά του και του σωματείου] σε κινήσεις επίδειξης. Και κάθε σοβαρός άνθρωπος αναλαμβάνει τις ευθύνες για τέτοιες κινήσεις. Τότε εμφανιζόταν σαν άσσος στο να στήνει ομάδες. Τώρα του υπέβαλαν να συμπεριφέρεται σαν ανώριμο παιδάκι – δεν φταίω εγώ, μου είπαν, «φταίει ο Χριστόφιας»....Πόσο χαμηλά μπορεί να πέσει ένας ενήλικας για να συμπεριφέρεται έτσι..Η πως καταντούν μερικοί ένα άνθρωπο σαν αυτοεξευτελιζόμενο θέαμα..

Εκείνη όμως την εποχή της έπαρσης, των μεγάλων επενδύσεων του δηθν «μάστρου» στο να φτιάχνει ομάδα, ο Μιλτής ήταν ο στόχος των ΜΜΕ της δεξιάς, και των πολιτικών της. Η επένδυση του Μιλτή δεν απέδωσε όπως δεν απέδωσε του Πουλλαϊδη πέρσι στην Ανόρθωση. Άσε που η Ομόνοια πήρε μεν ένα πρωτάθλημα αλλά με τον απόλυτο έλεγχο της ΚΟΠ από την δεξιά, δεν είχε πιθανότητα να συνεχίσει τις επιτυχίες..Και άμα δεν κατάφερε να περάσει στους ομίλους της Ευρώπης – εκεί χάθηκε η επένδυση. Ο Μιλτής θα μπορούσε να πάει σπίτι του  με μια αποτυχημένη επένδυση αλλά και την αύρα ενός τίτλου. Όταν όμως ήρθε η δεξιά στην εξουσία, τον εθεσε αμέσως σαν στόχο. Από το 2013, όταν στήθηκε η κωμωδία με τον Πική [τον δικαστή που δεν ήξερε τάχα μου τον νόμο με βάση τον οποίο διορίστηκε για να συγκαλύψει τον Αναστασιάδη και την υπόθεση του συμπέθερου] η εστίαση στον Μιλτή ήταν σαφής. Τα δάνεια του Μιλτή ήταν στις λίγες δεκάδες εκατομμύρια. Του Σιακόλα και του Λεπτού στα εκατοντάδες εκατομμύρια. Εκείνους όμως του προστάτευε το βαθύ κατεστημένο και η επιφάνεια του, όπως ο Αβέρωφ, και οι συντάκτες των ΜΜΕ..Ο διευθυντής σύνταξης του Φιλελεύθερου, ο Α. Μιχαηλίδης, δεν μπορούσε φυσικά να γράψει σαν παράδειγμα για τον Λεπτό, η τον Σιακόλα..Εστίασε στον Μιλτή..Ήταν σαφής η πρόθεση – όπως και η προσπάθεια συγκάλυψης του ποιοι ήταν οι μεγαλοοφειλέτες. Ο Α. Μιχαηλίδης έπρεπε να φτάσει το 2014 για να αρχίσει να αρθρώνει σχόλια..για τις ευθύνες των τραπεζών..Ο Μιλτής έγινε στόχος όχι γιατί τα δάνεια του είχαν καμία σημασία στην οικονομική κρίση – αλλά ακριβώς γιατί ο στόχος ήταν η Ομόνοια και η Αριστερά. Με ενδιάμεσο σημείο εστίασης  τον Δ. Χριστόφια.

Γιατί να τολμήσει ένα αριστερός, και μάλιστα συνεπής αριστερός, και καταγόμενος από την εργατική τάξη, να γίνει πρόεδρος – και να μην υπηρετήσει το κατεστημένο που θεωρούσε το κράτος «δικό του»;

Το ρητορικό σημείο «φταίει ο Χριστόφιας» είναι αποκαλυπτικό [τώρα κωμικά «φταιει» και για μια αλλαγή ζώνης που δεν έγινε] - είναι μια επίθεση ενάντια στην διεκδίκηση από την αριστερά λόγου και μεριδίου στις αποφάσεις, αλλά και ενάντια στην μη-υποταγή της αριστεράς, σε ότι ο Αυξεντίου, της εποχης του χρηματιστηρίου, θεωρούσε «αυτονόητο» – την συγκάλυψη των τραπεζών

Γιατί να τολμήσει ένα αριστερός, και μάλιστα συνεπής αριστερός, και καταγόμενος από την εργατική τάξη, να γίνει πρόεδρος – και να μην υπηρετήσει το κατεστημένο που θεωρούσε το κράτος «δικό του»; Και όπως είπε αποκαλυπτικά και ο Αυξεντίου [της Κεντρικής την εποχή της μεγάλης κλοπής του Χρηματιστηρίου] άμα έχουν πρόβλημα οι τράπεζες, πρέπει να κρυφτεί/συγκαλυφθει όχι να δημοσιοποιηθεί. Και αν είχαν πρόβλημα μεγάλοοι τραπεζες – να φορτωθεί στην κοινωνία χωρίς καν να γίνει αναφορά στις τράπεζες. Όπως ακριβώς προσπαθούσε η πλειοψηφία των ΜΜΕ – ο Πολίτης, ο Μιχαηλίδης του Φιλελεύθερου κοκ.. Αν υποτασσόταν ο Χριστόφιας, αν επέβαλε λιτότητα και την νομιμοποιούσε σαν την «μόνη επιλογή», και δεν μιλούσε για την ευθύνη των τραπεζών, και δεν διαπραγματευόταν τα δικαιώματα της πλειοψηφίας των εργαζομένων όταν οι τράπεζες έφεραν την τρόικα το 2012, θα τον άφηναν στην ησυχία του. Θα ήταν υποταγμένος – άρα ημέτερος. Βέβαια θα τον μισούσαν οι απορριπτικοί  για το ρήγμα στο τείχος - για ότι τόλμησε να πει δημόσια σε σχέση με το κυπριακό, αλλά και για τις συγκλίσεις που είναι αναπόφευκτα πια το υπόστρωμα της όποιας μελλοντικής λύσης. Αλλά τουλάχιστον οι νεοφιλελεύθεροι και το οικονομικό κατεστημένο δεν είχε πάθει επίσης υστερία. Ο Χριστόφιας δεν ήταν υποταγμένος – ούτε στα ψέματα του εθνικισμού, ούτε στην θρησκεία των νεοφιλελεύθερων - για αυτό τον μισούν. Στο πρόσωπο του πολεμούν την υποσυνείδητη αίσθηση στην κοινωνία -  που υπήρχε ιστορικά και από προηγούμενους αγώνες, και που άφησε η προεδρία του, σαν κληρονομια, παρά τις επιθέσεις που δέχτηκε, ότι υπάρχουν επιλογές, ότι η διαπραγμάτευση [αντί η τυφλή υποταγή την οποία ζητούσε το 90% των ΜΜΕ όταν ήρθε η τρόικα] αποδίδει, ότι δεν φταίνε οι εργαζόμενοι για την κρίση κοκ. Και το ότι έχει δίκαιο δεν είναι θέμα πια τοπικής συζήτησης - είναι πια σαφώς δικαιωμένος και από τις διεθνείς τάσεις και συζητήσεις. Και για την κρίση και για το κυπριακό. Πως πολεμά λοιπόν τον φόβο και τις ένοχες του το κατεστημένο στις πολλαπλές εκδοχές του; Με τις προσπάθειες υστερικών μετατοπίσεων...Έτσι λοιπόν, ο Μιλτής όπως και ο Λιλλης, έγιναν όργανα επίθεσης. Για να σταλεί το μήνυμα ότι όσοι στηρίζουν αριστερές ομάδες και δεν κάνουν δήλωση μετανοίας θα διώκονται από την δεξιά στην εξουσία.

Η επίθεση ενάντια στον Μιλτή μετά τις εκλογές του 2013 απέκτησε πια και οργανωμένη θεσμική μορφή..
 Και η επίθεση δεν ήταν μόνο από τα ΜΜΕ [όπως τον αμίμητο σε μεροληψία λ.χ. Α. Μιχαηλίδη του Φιλελευθέρου η τον Πολίτη γενικώς] αλλά εστιάστηκε και οικονομικά – και αυτό φαίνεται τώρα.

Στην σύντομη έστω συζήτηση που έγινε, στις εσωτερικές σελίδες των εφημερίδων που καλλιεργούσαν το θέαμα [βασικά του Φιλελεύθερου και του Πολίτη], είναι σαφές ότι ο Συλικιώτης ξεκίνησε μια ανοικτη, σε συμμετοχη και ελεγχο διαδικασία, που αφορούσε μια ευρύτερη περιοχή, αλλά δεν φάνηκε ούτε ο ίδιος ούτε η διάδοχος του να σπρώχνουν το θέμα των Χαλεπιανών ιδιαίτερα – και για αυτό ενώ ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες το άφησαν για την επόμενη κυβέρνηση. ΑΝ ήθελαν να κάνουν ρουσφέτι, προφανώς θα το έκαναν με διαδικασίες εξπρές [και όχι με «μακρά» διαδικασία] όπως κάνει η νυν κυβέρνηση για τους ημέτερους της. Από ότι συνάγεται από τις αναφορές του Νεοφύτου και του Χάσικου, ο τελευταίος μπλόκαρε την διαδικασία αλλαγής ζωνών [οι παρεμβάσεις του Χάσικου είναι άλλωστε μνημειώδεις στην μεροληψία τους] και έτσι οι συζητήσεις με τον Μιλτή για διευθέτηση των όποιων χρεών θεωρούσε ότι έπρεπε να εξοφληθούν, πάγωσε [φαίνεται ότι το 2015 έγινε διαφοροποίηση και πάλι – αλλά ο Χάσικος ενδεχομένως να ήθελε να επιδεινώσει την  κρίση του Μιλτή το 2013]..

Ενώ για τους ημέτερους, όπως ο Σιακόλας και ο Λεπτός, δίνονταν χαλαρώσεις εκατομμυρίων και διευκολύνσεις, στην περίπτωση του Μιλτή εξαπολύθηκε, επιπρόσθετα και μια γενική επίθεση – αφαίρεσης έργων, πληρωμής αποζημιώσεων [όπως στην υπόθεση με τον ΘΟΚ] κοκ με βασικό στόχο να τον τσακίσουν οικονομικά. Και να τον γονατίσουν. Οι ίδιες εφημερίδες που του έκαναν επίθεση πριν, ξαφνικά όταν εμφανίστηκε ενάντια στον Χριστόφια, τον υποδέχτηκαν σαν απόλυτα εγκυρο κλπ – η όλη πρακτική θυμίζει ανακρίσεις επί χούντας η μεθόδους Ρίκκου – "θα μας πεις αυτό θελουμε [και δεν εχει σημασια αν είναι αληθεια η όχι], διαφορετικά δεν σε πιστεύουμε, και θα σου κανουμε την ζωη μαρτυριο.."..Ένας σχολιαστής το έθεσε ορθά συγκριτικά «Οι εν λόγω εφημερίδες υιοθετούσαν το τεράστιο ψέμα ότι επί Χριστόφια ο Μιλτής πήρε εκατονταπλάσια έργα. Τώρα μας λένε και αυτοί και ο Μιλτής ότι ο Χριστόφιας τον ξεγέλασε και δεν του έδωσε έργα. Η όλη κατάθεση στηρίζεται σε αληθοφάνειας και σε κομμάτια που στηρίζονται το κάθε ένα σε μιαν εικασία ή σε ένα ψέμα.» [Κώστας Κώστα]

Ο Μιλτής σαν ηττημένο τρόπαιο που το περιφέρουν σαν θέαμα υποταγής..
 Έτσι άρχισαν να περιφέρουν τον Μιλτή ηττημένο και υποταγμένο – ο πρόεδρος που αγόραζε παίκτες για την Ομόνοια εξευτελισμένος να εκλιπαρεί συγχώρεση μέσα από το να παπαγαλίζει ότι θέλει το κατεστημένο – «φταίει ο Χριστόφιας»..και όχι μόνο. Ο Πολίτης, πριν λίγο καιρό, πρόβαλε και δηλώσεις του ότι άκουσε, ποτζεί ποδά, για τον Βγενόπουλο. Πάλι καλά που δεν του ζήτησαν να πει ότι υπάρχουν και εξωγήινοι. Ο Πολίτης, τον χρησιμοποίησε και ενάντια στον γενικό εισαγγελέα. Και τώρα τον έχουν φέρει εδώ με την αγωγή εναντίον του Χριστόφια που εμφανώς έχει στόχο και τον πρώην πρόεδρο αλλά και την Ομόνοια και την Αριστερά.

Ξαφνικά ο Μιλτής παρουσιάζει τον εαυτό του σαν ένα είδος άβουλου παιδιού που δήθεν του έλεγαν τι να κάνει..Πίστευε λέει στους «φίλους» – και τώρα άλλαξε «φίλους», του υποβάλουν τι να πει; Καθώς λοιπόν οι αναμενόμενοι όρμησαν πάνω στην «κατάθεση» χωρίς να ρωτήσουν καν για το επίπεδο της σοβαρότητας η της εγγυροτητας, για να βγάλουν και συμπεράσματα - όλα όσα λέει τώρα ο Μιλτής τα δέχονται χωρίς συζήτηση – ενώ πριν έλεγε ψέματα, τώρα ξαφνικά λέει αλήθεια υποτίθεται.. αλλά όταν κάποιος έχει ήδη προαποφασίσει, έχει σημασία το τεκμήριο;..Τέτοια κατάντια..

Ενώ για τους ημέτερους, όπως ο Σιακόλας και ο Λεπτός, δίνονταν χαλαρώσεις εκατομμυρίων και διευκολύνσεις, στην περίπτωση του Μιλτή εξαπολύθηκε, επιπρόσθετα και μια γενική επίθεση – αφαίρεσης έργων, πληρωμής αποζημιώσεων [όπως στην υπόθεση με τον ΘΟΚ] κοκ με βασικό στόχο να τον τσακίσουν οικονομικά. Και να τον γονατίσουν. Οι ίδιες εφημερίδες που του έκαναν επίθεση πριν, ξαφνικά όταν εμφανίστηκε ενάντια στον Χριστόφια, τον υποδέχτηκαν σαν απόλυτα φερέγγυο – η όλη πρακτική θυμίζει ανακρίσεις επί χούντας η μεθόδους Ρίκκου – "θα μας πεις αυτό, διαφορετικά δεν σε πιστεύουμε.."…

Αλλά είναι και χρήσιμη ιστορικά αυτή η κατάντια – για να θυμόμαστε ακριβώς πως είναι τα ΜΜΕ σε μια ελεγχόμενη εποχή – και τα οποία είναι όχι μόνο τα πρόθυμα αλλά και τα ενθουσιώδη φερέφωνα. Και τον καιρό της Χούντας άλλωστε μερικοί έγραφαν για την «επανάσταση της 21η;Απριλιου»..Μετά τα ξέχασαν – Κακώς δεν εστιάστηκε και τότε, μετά το 1974, η προσοχή σε εκείνη την ηθική αθλιότητα..Στο μέλλον όμως;..:)..Το χαμόγελο της Ιστορίας θα μπορει να είναι πιο σκληρό στην επομενη φαση που η επιφανειακη ηγεμονια της συγκαλυψης θα καταρρευσει και παλιν......

Η Ομόνοια σαν στόχος..Θα ήταν φαίνεται γοητευτική η εικόνα να στείλουν την Ομόνοια διαβάθμιση, η κάτι ανάλογο, όπως έκαναν με την Αλκή σαν μορφή τιμωριτικής απειλής προς την κουλτούρα της αριστεράς..
Η αποκάλυψη του Χάσικου, με το γελοίο επιχείρημα ότι του άφησαν εκείνου να επικυρώσει μια απόφαση, ότι ο ίδιος παρέβηκε και μπλόκαρε [σε αντίθεση φυσικά με ότι κάνει σε άλλες περιπτώσεις ημετερων όπου τις χαλαρώσεις τις ονόμαζε "στήριξη των επιχειρήσεων"]  την απόφαση που ειχε παρθει σε μια ανοικτη και «μακρα διαδικασια» όπως ο ιδιος ομολογησε, δείχνει ένα ευρύτερο σκηνικό. Ο στόχος φαινεται δεν ήταν απλά ο Μιλτής – εκείνη την περίοδο, η Ομόνοια είχε σαφή οικονομικα προβλήματα. Και η κυβέρνηση φαινεται οτι σκόπιμα τα διόγκωνε: ο Χάσικος το 2015 έγκρινε αναμορφωμένο σχέδιο λ.χ. με την δικαιολογία ότι υπήρχαν ενστάσεις – και δεν τις ήξερε το 2013, αφού είχε προηγηθεί «μακρά μελέτη»; Φαίνεται ότι ο Χάσικος ήθελε να ασκήσει και έξτρα πίεση στην Ομόνοια σαν σωματείο.. Ήταν φαινεται και αυτός μέρος του κόλπου των εκβιασμών – να μην μπορεί η Ομόνοια να πουλήσει το χωράφι, άρα να έχει οικονομικά προβλήματα κοκ. Μπορεί και να περίμεναν/ελπιζαν να κηρύξει πτώχευση το σωματείο, ή, εστω, να μην μπορεί να εκπληρώσει τα κριτήρια, να χάσει βαθμούς κλπ..Δυστυχώς αυτή η μικροπρεπής εμπάθεια, που θα φαινόταν δύσκολο να γίνει πιστευτή πριν λίγο καιρό, είναι πια ρεαλιστικά πιθανή με βάση τα όσα είδαμε. Η προσπάθεια να πληγεί η Ομόνοια σαν ένα σύμβολο της λαϊκής κουλτούρας της αριστεράς, δεν τους βγήκε. Στήριξε ο κόσμος το σωματείο – παρά τις φαντασιώσεις μερικών..

Και αφού δεν υποβάθμισαν την Ομόνοια, όπως έκαναν με το κλείσιμο της ΑΛΚΗ μέσω Λιλλη, αποφάσισαν, φαίνεται, να εστιάσουν στον Μιλτή. Και η συγκριτική αναφορά είναι σαφής – για τον Σιακόλα εγκριναν χαλάρωση για 20 εκατομμύρια. Αλλά όλοι οι υπό κατεύθυνση «δημοσιογράφοι» που φωνάζουν τώρα για τις χαλεπιανές – εκεί δεν είχαν πρόβλημα..Κάτι μικροσχόλια και φωνές μόνο από την αριστερά – θεσμική και εξωθεσμική. Πόσο υπάκουοι ήταν τότε ο Α. Μιχαηλίδης, ο Βενιζέλος κλπ του Φιλελεύθερου..Είναι και τα διαφημιστικά πακέτα των επιχειρήσεων βεβαια – και όσοι έχουν καρέκλες στα ΜΜΕ πρέπει να προσέχουν πως γράφουν για τους Σιακόλες...Και να ξερουν ποτε να στεκουν προσοχη..

Η πρώτη εικόνα μιας άθλιας απόπειρας
Και τι τους έμεινε λοιπόν; Αφού δεν έκλεισαν την Ομόνοια, έριξαν τον Μιλτή σαν θέαμα. Και έβγαλαν τα κλισέ που γράφουν κάθε φορά ..για να επιτεθούν στην αριστερά, στον Χριστόφια κοκ..Απολογούνται ποτέ όταν κάτσει η σκόνη; Όταν δεν τεκμηριωθούν ωσά λένε; Φώναζαν βολικά και με σιγουριά πριν τις βουλευτικές για το θέαμα Λωλος. Τελικά ούτε ένα συγνώμη.. Δεν φαίνεται να μπορούν – ίσως γιατί δεν είναι καν δικές τους απόψεις. Φαίνεται να είναι υποβαλλόμενες. Είναι αποκαλυπτικό, άλλωστε, ότι όταν βρεθούν μπροστά στα τεκμήρια του πως στήνεται κάτι [όπως με τις ηχογραφήσεις για την Δρομολαξιά και τα έργα και τις ημέρες του Ρίκκου] το περιθωριοποιούν και κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν..Και αν κρίνει κανείς και από την στάση τους απέναντι στον Κατσουριδη, κατηγορούν κάποιον [άμεσα η έμμεσα] και μόλις αυτος αποστασιοποιηθεί από την Αριστερά, ξαφνικά τον καλοπιάνουν, σαν ημέτερο, ξεχνώντας τι έλεγαν πριν..Ο στόχος είναι η ευρύτερη Αριστερά – και το ανυπότακτο της πνευμα..Ειναι σαφώς έτοιμο το κατεστημένο να υποδεχτεί τους προθυμους για υποταξη/ενταξη κοκ [τους «προσκυνημένους», για να χρησιμοποιήσουμε μια έκφραση από το ρεπερτόριο μιας ευρύτερης ρητορικής] όπως φάνηκε και με τον Μιλτη..

Έτσι άρχισαν να περιφέρουν τον Μιλτή ηττημένο και υποταγμένο – ο πρόεδρος που αγόραζε παίκτες για την Ομόνοια εξευτελισμένος να εκλιπαρεί συγχώρεση μέσα από το να παπαγαλίζει ότι θέλει το κατεστημένο – «φταίει ο Χριστόφιας»..και όχι μόνο. Ο Πολίτης, πριν λίγο καιρό, πρόβαλε και δηλώσεις του ότι άκουσε, ποτζεί ποδά, για τον Βγενόπουλο. Πάλι καλά που δεν του ζήτησαν να πει ότι υπάρχουν και εξωγήινοι.

Σε μια έστω και υποτυπώδη δημοκρατία, τέτοια τεκμήρια όπως οι ηχογραφήσεις του στησίματος της δίκης της Δρομολαξιας, θα έφτιασαν θέματα για μήνες στην Δημοσια Σφαιρα… Εδώ λογοκρίθηκαν, όπως λογοκρίθηκαν και οι δολοφονίες των αριστερών την εποχή της ΕΟΚΑ, όπως λογοκρίθηκαν οι σφαγές εναντίον των τουρκοκύπριων, όπως λογοκρίθηκαν οι μαρτυρίες για την τραγωδία το Μαρί [για το ποιοι/ποιος διέταξε να πάνε οι στρατιώτες και οι πυροσβέστες κοντά στην φωτιά αντί να διαταχθεί εκκένωση] κοκ…

Στο βάθος είναι και η δυσφορία του κατεστημένου και όσων θα ήθελαν να το παίξουν ότι δίνουν μαθήματα[1] σε αυτό το ανυπότακτο κομμάτι της κοινωνίας, το οποίο λειτουργεί Ιστορικά και σαν πόλος κοινωνικής αλλαγής, αντίστασης [όπως πρόσφατα στον νεοφιλελευθερισμό] και μεταμόρφωσης. Τόσα και τόσα κόλπα, δαιμονοποίησης και λασπολογίας, και δεν κατάφεραν να κλείσουν, η έστω να υποβαθμίσουν, την Ομόνοια. Και παρά τα θεάματα δεν κατάφεραν έστω να στήσουν καν θέμα με τον Λωλο την άνοιξη.  Θα συνεχίσουν να προσπαθούν – αλλά είναι και ανήσυχος ο ύπνος τους πια. Κάτι βαθύ εδώ πέρα δεν φαίνεται να σπάζει… Είναι λες και ακούγεται ένα υπόγειο βουητό, που θα ήθελαν να στρέψουν αλλού. Αλλα νοιώθουν ότι αυτοί, που φωνάζουν, είναι το κατεστημένο στο οποίο θα εστιαστεί η αναδυόμενη δυναμική…

Οι ρίζες αυτών των θεαμάτων πάνε πίσω στις δομές καταστολής και λογοκρισίας δεκαετιών – και εν μέρει βασίζονται στην απλή αντιγραφή των μηχανισμών δαιμονοποιησης που αναπτύχθηκαν και σε σχέση με το εθνικό. Η δομή της υστερίας είναι ανάλογη είτε την εκφράζει ένας απορριπτικός εθνικιστής, η ένας νεοφιλελελευθερος η ένας καρεκλάκια του κατεστημένου που θα ηθελε, σαν εισαγωγέας ιδεών, να πουλά και άποψη για το τι είναι Αριστερά. Η Αριστερά γίνεται συχνά στόχος γιατί η ίδια η ύπαρξη της δομικά λειτουργεί ανασταλτικά για την διάχυση τη υστερίας. Μέρος του προβλήματος του κατεστημένου, σήμερα, είναι ότι οι διαδικασίες γίνονται διάφανες – και η υστερία φτάνει πια σε επίπεδα που φαίνονται κωμικά όπως η περίπτωση Μιλτη, η το προηγούμενο θέαμα Πικη. Το χειρότερο όμως ίσως να είναι το γεγονός ότι το ξεχείλωμα της δομικής καταστολής με επαναλαμβανόμενες υστερίες, οδηγεί στην απομυθοποίηση. Και ήδη η συγκριτική ανοησία των επιθέσεων κάνει το όλο σκηνικό προβληματικό με την έννοια ότι δημιουργεί κρίση νομιμοποίησης των θεσμών – για αυτό άλλωστε και οι σοβαροί εκπρόσωποι των θεσμών όπως ο κ. Κ. Κληριδης, πήρε μια τόσο αποφασιστική στάση απέναντι στο μέχρι τότε  κωμικό αποκορύφωμα των μορφών υστερίας – τον Ρικκο. Όσο υπάρχουν αυτά τα θεάματα θα είναι δύσκολη και η διαδικασία λύσης, γιατί η δομή της παραπλάνησης και της δαιμονοποίησης υποκαθιστά την ορθολογική συζήτηση. Η λογική απάντηση που αναδύεται απέναντι σε αυτά τα θεάματα, φαίνεται να είναι η σιγουριά, ότι φωνάζουν  για να κρύψουν κατι..Αν η λογοκρισία του ηγεμονικού λόγου πριν το 1974, λογόκρινε το τι ένιωθε η συντριπτική πλειοψηφία υπέρ της ανεξαρτησίας, η σημερινή λογοκρισία του παρακράτους των θεαμάτων, προσπαθεί να λογοκρίνει τα κραυγαλέα πια σκάνδαλα της  - ακριβώς για να μην αναδυθεί πιο σύντομα το κύμα που θα σαρώσει αυτήν την επαναλαμβανόμενη κοροϊδία του παρελθόντος.
[1] Υπάρχει και μια ομάδα, στα ΜΜΕ, που εξηγεί εν μέρει και την λαγνεία για τον ηττημένο γονατιστό Μιλτη, που φαίνονται να ήθελαν να το παίξουν εισαγωγείς ιδεών και απέναντι στην εμπειρική πραγματικότητα της κυπριακής αριστεράς - και συνειδητοποιούν την ημιμάθεια και βαθιά άγνοια τους, καθώς το αυθεντικά ιθαγενές αποδεικνύεται πιο επίκαιρο διεθνώς από την μικροκατανοηση αποσπασμάτων που αναμασούν, χωρίς ιδιαίτερη κατανόηση, και θα ήθελαν να πουλήσουν. Και το resentment που θα έλεγε και ο Νίτσε, εκφράζεται σαν μίσος για αυτό –που –θα-ηθελαν-και –δεν-είναι.

Σπόντες


9/9/1979…Σοσιαλιστικη Εκφραση…

 • Έφυγε ο πρακτικός αρχηγός της Αντίστασης στην Λευκωσία: Μάριος Τεμπριωτης 1947 – 2016. Πολέμησε στην πολυκατοικία Καλησπέρα, στις 15 Ιουλίου 1974. Συνελήφθη από τους φασίστες λίγο πιο κάτω μαζί με την Μόνικα Βασιλείου – και ρίχτηκαν στις Κεντρικές Φυλακές. Πότε δεν ζήτησε παράσημα και καρέκλες για το ήθος. Έφυγε από την ΕΔΕΚ όταν εκδιώχθηκε η Αριστερή πτέρυγα με την μαγκιά του ανθρώπου που ξέρει να ατενίζει τον ορίζοντα της Ιστορίας. Δεν θα ξεπουλούσε την μνήμη του Δώρου Λοιζου για την κατάντια που φαινόταν να προδιαγράφεται από τότε – για το κόμμα κάποτε έκφρασε την ένοπλη Αντίσταση, και έφτασε μετά να συμμαχεί με όσους κάποτε ονόμαζε πραξικοπηματίες και μετά-πραξικοπηματίες. Και σαν αυθεντικός συνεχιστής και εκφραστής εκείνης της γενιάς, εκείνης της εποχής της ανατροπής της σαβούρας, συνέχισε για χρόνια μετά, να είναι εκεί. Πάρων. Και να θυμίζει τις σφαγές τουρκοκυπρίων σαν η άλλη φωνή ενός κινήματος που έγραψε Ιστορία – και στις 15 Ιουλίου και μετά. Και έφυγε σαν υπογραφή στην αθλιότητα του νεοφιλελευθερισμού: Πέθανε από ασφυξία γιατί τα φάρμακα ήταν ακριβα..Για τον Μάριο και όσους από εκείνη την γενιά, δεν γονάτισαν, δεν ξεπούλησαν – αφιερωμένη η απάντηση του Λουντέμη στην εθνικοφροσύνη και την δουλοπρέπεια προς στην εξάρτηση της εποχής του:«Χρειάστηκαν εκατομμύρια χρόνια για να γίνουν τα τέσσερα πόδια δύο. Δεν θα τα κάνω πάλι τέσσερα εγώ».
·          
·         Αυτός που βολεύτηκε με καρεκλιτσα στο κατεστημένο και αυτός που δεν υποταχτηκε. Όταν ο Βενιζέλος από την καρέκλα του κατεστημένου αναπαράγει όσα του επιβάλει το καθήκον της θέσης – προσπαθει να το παίξει και κριτική στην ..αριστερά [!] την ημέρα που η απουσία του Μάριου Τεμπριωτη, θυμίζει από πού ξεκίνησε και που κατέληξε ο καθένας – με τις επιλογές του. Έτυχε, αλλα μερικές φορές είναι και οι συμπτώσεις αποκαλυπτικές, την ίδια μέρα που έφυγε ο Μάριος Τεμπριωτης, σύμβολο της ανυπότακτης γενιάς της αντίστασης, να γράψει και ο Βενιζέλος στον Φιλελεύθερο ένα από το κλασικά [άραγε τα ξαναγράφει η απλά τα βγάζει από το αρχείο και τα κάνει copy paste;] κείμενα του ενάντια στην αριστερα..Ετυχε ο Μάριος και ο Βενιζέλος να περάσουν την δεκαετία του 1970 και οι δυο από την νεολαία της ΕΔΕΚ και την επαναστατική της πτέρυγα. Μερικοί συνομήλικοι του που τον θυμούνται ακόμα, μένουν έκπληκτοι όταν καμία φορά τυχαία διαβάζουν τις πληκτικές, γενικώς, λυκαυγολογιες του [γράφει πια σαν τον Λυκαυγη και αυτή η ταύτιση ήταν το εισιτήριο της αναρρίχησης φαίνεται] – «μα ο Κώστας που το έπαιζε επαναστάτης τοτε..τα γράφει αυτά;"..Αμα πουλήσει το λόγο του το πλάσμα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ειλικρινης – είτε η ανάγκη το φέρει, είτε η ματαιοδοξια..Αλλα ο Βενιζέλος, όπως άλλωστε φαίνεται και από τις γενικόλογες αερολογίες των γραπτών του όταν αφορούν σοβαρά θέματα, δεν τον ενδιαφέρει η συνέπεια – να τα έχει καλά με τους έχοντες φαίνεται να είναι η έννοια του. Οπότε μια χαρά συμμετείχε στην λογοκρισία του σκανδάλου των τραπεζών – κάπου απλά το 2012 άρχισε να ρίχνει την λέξη τραπεζίτες εδώ και εκεί [τα αλλα νούμερα στον φιλελεύθερο νόμιζαν ότι οι τράπεζες είναι κυκλάμινα στον πενταδάκτυλο] αλλα ο "αγώνας" του ήταν πάντα συνεπής – υπέρ της λιτότητας, της προστασίας των ημέτερων και φυσικά στρατευμένος υπέρ του κατεστημενου..Οπως άλλωστε κάνει και με το κυπριακό. Εξυπνούλης όπως είναι πουλά τον απορριπτισμό του με μέτρο για να κρατά και τα δυο σχοινιά του κατεστημένου, αλλα τις ανεκδοτα του στυλ οι τουρκοκύπριοι έκαναν επίθεση στα Κόκκινα θα τις διαβάσετε στα μαργαριτάρια του..Οποτε λοιπόν την ημέρα που πέθανε ο Μάριος, το σύμβολο της μη υποταγής, από το παρελθόν του Βενιζέλου, ο Βενιζέλος τα είχε με την αριστερά – γιατί πίστεψε τώρα, ο καλός μας Βενιζέλος, που του έδωσαν την πολυπόθητη καρέκλα για να λέει αυτά που πρέπει, ότι λέει την αλήθεια ο Μιλτης..Πριν, όταν ήταν πρόεδρος της Ομόνοιας και έλεγε διάφορα δεν τον πίστευαν. Όταν άρχισε η επιλεκτική επίθεση εναντίον του, σαν είδος εκβιασμού για να τον μετατρέψουν σε αυτό το ερείπιο, όσον αφορά την αξιοπρέπεια [που μετράται με την συνέπεια] - που κατηγορεί τώρα ότι βαρύγδουπα δήθεν υποστήριζε κάποτε, ο Βενιζέλος φυσικά δεν τον πιστευε..Αλλα τώρα που έσπασε, τώρα που τον σέρνουν σαν θέαμα, ξαφνικά ο Βενιζέλος τον πιστεύει – γιατί να μην τον «πιστεύει»; Δεν ξέρει ο Βενιζέλος τους άμεσους η έμμεσους εκβιασμούς; Τώρα θα πάρει κάτι και ο Μιλτης αφού προσφέρει θέαμα ενάντια στην Αριστερά και την Ομόνοια; Και ο Βενιζέλος που ξέρει [δεν ειναι;] τι θα πει αντίτιμο, χειροκροτεί και..τον πιστευει;..Αλλα να δηλώνει ένας «προσκυνημένος» [για να το πούμε με την ορολογία της νεότητας του Βενιζέλου – θυμάσαι ρε Κώστα το βιβλίο του «ηγέτη» τότε;] ότι η τοπική αριστερά είναι η «λεγόμενη» αριστερά, είναι και το ανέκδοτο της ημέρας – από ποια οπτική μιλα;..Της εφημερίδας του κατεστημένου; Και ποια είναι άραγε η "μη λεγόμενη" για την καρέκλα του αρχισυντάκτη; Τι επιτρεπει η καρεκλα του κατεστημενου; Την αριστερα που θα επέβαλε λιτότητα – και, όταν συμβιβαζοταν «σε συνθηκες που η ιδια δεν επελεξε», θα νομιμοποιούσε τον νεοφιλελευθερισμό σαν επιλογή δική της; Η που θα πουλούσε τον εθνικισμό για να είναι αρεστή στον αρχιεπισκοπο;..Αληθεια, λεγόμενε αρχισυντάκτη, η «πολυκατοικία» στις πολλαπλες της εκδοχες κοκ του χωρου από τον οπιοιο ξεκινησες, πως φτιαχτηκε – και πως «συντηρειται» σημερα;..Η αθλιότητα μερικών τοπικών «φίλων» του Κανταφι που σιωπούσαν [και μετα πηγαν να κανουν και χειραψια με τους δολοφονους;] όταν δολοφονειτο, ίσως να ήταν βολική..Λοιπον πως φτιάχνεται μια πολυκατοικία; Πως αποκτάται μια καρέκλα;..κοκ…Ποια είναι η «λεγομενη» διαδικασια;
 •  
 • Κυπριακό – κάτι κινείται αλλα στο εσωτερικό η συμμαχία των νεοφιλελεύθερων στην δεξιάς και των υστερικών απορριπτικών που νοσταλγούν την εφταετία της χούντας, διερυνει ξανα το χασμα αναμεσα στους υποστηρικτες της λυσης στο εσωτερικό. Και να υπάρχει λύση ποιος θα την ψηφίσει; Στο κυπριακό υπήρχαν από την μια σημάδια ότι κάτι κινείται. Όσο μπορεί κανείς να εμπιστευθεί τον Αναστασιαδη και σαν άτομο και όσο έχει γύρω του αυτή την συνομοταξία της σάρας της μαρας και του κακού συναπαντήματος...Υπήρξε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη του Μαυρογιαννη..Και αναφορές σε συγκλίσεις κοκ..Ο Ακκιντζι μαλλον είπε την αλήθεια – σε 90 μέρες μπορεί να ολοκληρωθεί το σκηνικό. Αλλα ο Αναστασιαδης το έπαιξε και προεκλογικά – δεν αποκλείει, λέει, να ειναι υποψήφιος. Και περιμένει να μην γελάσουμε – κάμνεις τζαι σκέφτεσαι τζαι τιποτε άλλο ρε κουμπαρε;..Στα επίσης θετικά η επιμονή της ηγεσίας του ΑΚΕΛ να στηρίζει την διαδικασία. Στα αρνητικά το χάσμα της αριστερας με την δεξιά διογκώνεται – η παρέλαση του Μιλτη από τα ΜΜΕ όπως κάποτε οι αποικιοκράτες παρέλαυναν αιχμάλωτους ιθαγενείς ήταν χαρακτηριστική του θράσους της δεξιάς – τιμωρούσε τον Μιλτη για να κάνει επίδειξη εκδίκησης εναντίον της αριστεράς. Και πάλιν επίθεση στον Χριστοφια. Και η αποκάλυψη του Χάσικου ότι δεν τους αρκεί η μεροληψία στις προσλήψεις και οι οργανωμένες εκστρατείες λάσπης – αλλα ότι φαίνεται ότι κοιτάζουν ακόμα και σε ποιους ανήκει η γη στις αναθεωρήσεις ζωνών, για να κάνουν επίθεση στην αριστερά, είναι απλά ένα ακόμα τεκμήριο της εποχής της μικροπρέπειας. Ο Χάσικος έκοψε την περιοχή που είχε γη η Ομόνοια με την ελπίδα προφανώς να την κτυπήσει – να ρίξει τον Μιλτη στα τέσσερα, για να λέει ότι θέλουν... υποταγμένος. Και με αυτούς υποτίθεται ότι θα συνεργαστεί η αριστερά για την λύση;. Καλά κάστανα...Η καλοσύνη και η νηφαλιότητα του Άντρου μπορεί να μην αρκούν πια για να γεφυρωθεί το κενο..Ποσο θα περιμένουν πια οι μαζες της αριστερας να δουν την δεξιά εκτός εξουσιας;...και να χάνει...Και να μπει πια ένα τέλος σε αυτές τις άπειρες συγκρούσεις συμφερόντων, χαλαρώσεις για ημέτερους κοκ του Χάσικου, του Αβέρωφ κοκ.. Και να διερευνηθουν επιτελους...Το μόνο σχετικά καλό με την αθλιότητα ήταν ότι ανάμεσα στους διοργανωτές της υστερίας ήταν ο Άριστος Μιχαηλιδης..Οποτε η σαβούρα του απορριπτισμού μαζί με την σαβούρα της διαπλοκής και του νεοφιλελευθερισμού παρεα..Αλλα η πιθανότητα στήριξης της λύσης έχει μειωθει..εχει αυξηθεί η αποχή για την ωρα..Παλι καλά που ο Μιχαηλιδης θύμιζε ότι ο Πολίτης έχει και εθνικιστικό alter ego...
 •  
 • Το καταγράφουμε – μήπως και μας διέφυγε: Ο Ν. Παπαδόπουλος έξυπνα δεν συμμετείχε στην τελετουργία παρέλασης του Μιλτη να φωνάζει σαν ιθαγενής αιχμάλωτος των αποικιοκρατών, το εμβατήριο των πειθήνιων που δεν σκέφτονται – «φταίει ο Χριστοφιας"..Καταγραφεται..Οπως και η γελοία παρέμβαση του Αβερωφ..Μιλα ο Αβέρωφ για διαπλοκή;..:)..Και συγκριτικά η λαγνεία του Φιλελευθέρου και του Πολίτη [συγκριτικά το sigmalive το αντιμετώπισε σχετικά νηφάλια – μια ακόμα εκδοχή του Μιλτη] αξίζει μιας σαφούς ψυχανάλυσης για την ανάγκη μεταβίβασης των ενοχών που νοιώθουν μερικοί…Περαστικα..Ιδιαιτερα εκεί στον Φιλελεύθερο – έτσι νόμιζε κάποτε και ο Πολίτης , ότι μπορούσε να ρίχνει την εμπάθεια και την φτηνή προπαγανδα..Θα μάθετε και εσείς σύντομα..:)..Και όσο για τους συναγερμικους, συνεχίστε έτσι κορόιδα – και όταν ξυπνήσετε…Να θυμάστε το παραμύθι του βοσκού του ψεύτη, και τον φόβο...J
 •  
 • Και αυτή η ιστορία με τις αναλογίες με το 2004 δεν έχει πια νόημα –με τον Πολίτη από την μια και τον Α. Μιχαηλιδη.. από την άλλη, η περιρρέουσα και η λασπολογία είναι πια γενικό φαινόμενο των δυο ακρων του κατεστημενου  - του εθνικισμου και του νεοφιλελευθερισμου. Καλά οι απορριπτικοί στην κοσμαρα τους – δεν κατάλαβαν ότι χωρίς την αριστερα, το 76% έπεσε μεταξύ 30-40%. Αλλα και όσοι ,από τους υποστηριχτές του ναι και της λύσης, παίζουν με εκείνες τις μνήμες και ιδιαίτερα με την περιρρέουσα, έλεος...Δηλαδή να ξεχάσουμε ότι ο Πολίτης που ήταν θύμα της περιρρέουσας το 2004, μετά, και ιδιαίτερα ,μετά το 2011, το μόνο που κάνει είναι περιρρέουσες; Και ζητείται από την αριστερά, και τους οπαδούς της λύσης ευρύτερα να συνεργαστούν με αυτήν την βιομηχανία παραγωγής υστεριών, λες και δεν συμβαίνει τίποτα και επικαλείστε την περιρρέουσα σαν επιχείρημα; Με τον Πολίτη υπέρ της λύσης, η περιρρέουσα είναι και στις δυο πλευρές,. Ας είμαστε τουλάχιστον ειλικρινείς…Ευτυχώς που υπάρχουν ο Μιχαηλιδης, ο Καλλινίκου κλπ για να νοιώθουμε τουλάχιστον ότι η περιρρέουσα δεν είναι μόνο σύμμαχος στην πλευρά της λυσης..Εχουν και οι απορριπτικοί ευτυχώς την μανική λασπολογία τους…Ζουν από την δαιμονοποιηση έτσι και αλλιώς..
 •  
·         Τελικά ο Βενιζέλος ανακάλυψε ποιοι έκαναν επίθεση στα Κόκκινα τον Αύγουστο του 1964;
 • Και αφού είπαμε να θυμηθούμε και λίγο το πλαίσιο – εκείνη η ερευνητική επιτροπή για τις ευθύνες των θανάτων στις πυρκαγιές τελικά δεν θα γίνει γιατί φοβούνται οι ..ένοχοι;…Να το θεωρήσουμε μέρος του «δεσμεύτηκε ο Αναστασιαδης οποτε..»…J..Εμπλέκονται και υπουργοι..Οποτε σούζα και ο Αριστος;..το λουρί της "διαμαρτυριας" [λεμε τωρα] ειναι περιορισμένο;…:)
 •  
 • Όταν ένας υπουργός ομολογεί ότι παρέβηκε [σε νόμιμη και «μακρά» διαδικασία] και οι εξαρτώμενοι δημοσιογράφοι στον φιλελεύθερο το προβάλουν σαν επιτυχία [ξεχνώντας ότι αυτή η παραδοχή ακυρώνει το άλλο επιχείρημα για τον Μιλτη ότι του εγινε εξυπηρετηση], τότε να υποθέσουμε ότι η Ομόνοια είναι ημί-παράνομος οργανισμός υπό διωγμό; Αυτό θέλουν να πουν; Διότι το να περιμένεις ισονομία από σε αυτό το καθεστως που ζουμε, και με βαση το τι ακουμε, χωρις ιχνος ντροπης εκ μερους μερικων, είναι κωμικό.. Από σχόλιο του Κωνσταντίνου Ζαχαριου: Δύο σημεία σε σχέση με την ανακοίνωση του Χάσικου για τις Χαλεπιανές . Πρώτον, αναφέρει ότι το Πολεοδομικό Συμβούλιο ετοίμασε έκθεση μετά από ΜΑΚΡΑ εξέταση. Δεύτερον, παραδέχεται ότι ο ίδιος ΑΝΕΤΡΕΨΕ την απόφαση των τεχνοκρατών του Πολεοδομικού Συμβουλίου, και πήρε άλλη απόφαση ΣΕ ΒΑΡΟΣ των συμφερόντων της Ομόνοιας! Εξ όσων γνωρίζω αυτό δεν έγινε για ΚΑΝΕΝΑ μεγάλο. Αντίθετα στην περίπτωση π.χ. του Σιακόλα του έδωσαν χαριστικά συντελεστή αξίας 20 εκ. Ευρώ.
 •  
 • Και ρε Μιλτη, όταν τελειώσει η παράσταση, θα μας πεις και τον σκηνοθέτη; Τον χρηματοδότη η έστω τον μοχλό εκβιασμού η όπως αλλιώς να τον πούμε;

 • Ο Μιλτης ήθελε το χωράφι της Ομόνοιας και φωνάζει γιατί δεν του έγινε ρουσφέτι; Και τον στηρίζουν με τόσο πάθος μερικά ΜΜΕ [και τι χαρακτηριστική εικόνα σύμπνοιας του κατεστημένου - Πολίτης και Φιλελεύθερος χεράκια μαζί]; Δηλαδή για να καταλάβουμε την ρητορικη του κ. Μιλτιάδη Νεοφύτου – και του όποιου σκηνοθέτη αυτής παράστασης: ο Μιλτης ήθελε το χωράφι της ομόνοιας στις χαλεπιανες, και το ήθελε με νέα πολεοδομική ζώνη γιατί δεν του βγήκε η επένδυση στο σωματείο; Αλλα τελικά αυτό δεν έγινε – άρα "φταίει ο Χριστοφιας"; Σε μια ορθολογική συζήτηση, το θέμα θα ήταν ότι ο Μιλτιάδης Νεοφύτου φαίνεται να λέει δημόσια ότι ήθελε προνομιακή μεταχείριση από την πολιτική εξουσία – και δεν του δόθηκε. Δηλαδή κατηγορεί την τότε κυβέρνηση ότι δεν έκανε μια εξπρές διαδικασία για να του δώσει το χωράφι με τις ζώνες που ήθελε; Και η πλειοψηφία των ΜΜΕ, λες και είναι ο σύνδεσμος διαιτητών που ελέγχει ο Κουμας και ο Κουτσοκουμνης, το αναπαράγουν, χωρίς ίχνος ερώτησης; Έστω προβληματισμού – για το αν ένας τύπος που αναλαμβάνει ένα σωματείο και το παίζει μεγάλος και τρανός, λέει την αλήθεια όταν χρόνια μετά κατηγορεί άλλους για ότι έκανε – και δεν του βγήκε η επένδυση [χρηματική και φαντασίωσης ηγέτη]. Και απαιτουσε να αποζημειωθει με εξπρες διαδικασιες;

 • Χούντα είναι, θα περάσει 2: Στον Μεσαίωνα το έλεγαν κυνήγι μαγισσών – σήμερα είναι η κωμωδία μιας άθλιας διακυβέρνησης διαπλοκής…Δημοσιογραφία της πλακας..η κοπτοραπτικη Άριστος Μιχαηλιδης. Ο Άριστος λοιπόν που πολεμούσε τον Μιλτιάδη Νεοφυτου το 2013, ξαφνικά αποφάσισε ότι είναι ένας σεβαστός επιχειρηματίας – όταν ο κ. Μιλτής άρχισε να παπαγαλίζει το ποίημα «φταίει ο Χριστοφιας»..Ο κ. Μιχαηλιδης δεν είχε κανένα ενδοιασμό πια να πάρει μια κατάθεση [εμφανώς μονομερή αφού αυτός που την έδωσε θέλει να εξυπηρετήσει τα δικά του συμφέροντα] και όχι μόνο την αποδέχεται τώρα [ενώ πριν είχε τον Μιλτη στο στόχαστρο] αλλα και κάνει και μια ενδιαφέρουσα κοπτοραπτικη. Μιλά λες και έγινε η πράξη – παραβλέποντας ότι τελικά η κυβέρνηση Χριστοφια δεν οδήγησε το θέμα σε έγκριση: «Έχουν στα χέρια τους ένορκη κατάθεση ενός επιχειρηματία για κραυγαλέα παρανομία με αλλαγές πολεοδομικών ζωνών για λόγους κερδοσκοπίας κι όχι για το δημόσιο συμφέρον. Άσχετα τι έγινε στο τέλος (όταν τσακώθηκαν κι έμεινε απλήρωτος ο εργολάβος)..»..Στο τέλος ο Μιλτης είχε παραπονο γιατί δεν άλλαξαν οι ζώνες όπως ηθελε/ελπιζε..Το λέει όταν αναφέρεται στο ότι διαφώνησε με προσφορα που του έγινε το φθινόπωρο του 2013..Αρα δεν έγινε η συνομωσία.. Αλλα ο Χριστοφιας, για τα άτομα με εμμονή τύπου «15 Ιουλίου», πρέπει να φταίει πάντα – αν είναι ο μόνος πρόεδρος που κατέγραψε όσα έδωσε ο Σιακολας [που δίνει σε κάθε κυβέρνηση] φταίει γιατί τα κατέγραψε και τα έδωσε με πλήρη διαφάνεια, αλλα ο Άριστος και οι βοηθοί του δεν τολμούσαν να ρωτήσουν – τι έγιναν τα χρήματα που έδωσε στον Κληριδη ας πούμε; Φταίει ο Χριστοφιας που άφησε τεκμήρια έντιμης καταγραφής, ενώ όσοι τα εξαφάνισαν χωρίς τεκμηρια;..Σουζα ο Άριστος..:)..Μετά στις Χαλεπιανες, λέει κάτι ο Μιλτης, σίγουρα πρέπει να έχει δίκαιο αφού είναι εναντίον του Χριστοφια, αλλα το ότι δεν εγκρίθηκε από το υπουργικό του Χριστοφια, λογοκρίνεται – για να φταίει ο Χριστοφιας..Και ο Χασικος μας είπε και το φαιδρό ότι το άφησαν να το εγκρίνει «με πρόθεση να υπογραφεί από τον νέο Υπουργό Εσωτερικών της Κυβέρνησης Νίκου Αναστασιάδη.» Άβυσσος οι φαντασιώσεις του Χάσικου..
  ..Άμα δεν τα αφήνουν, να φτάσουν  σε εκείνον, φταίνε, άμα τα αφήνουν και ο Χάσικος βγάζει περίπατο τις εμμονές και προκαταλήψεις του, πάλε φταίνε…Στον Μεσαίωνα το έλεγαν κυνήγι μαγισσων..Στην Κύπρο σήμερα είναι η περίοδος της κωμωδίας – όπως είπε ο Μαρξ η Ιστορία επαναλαμβάνεται, την μια φορά σαν τραγωδία, την δεύτερη σαν κωμωδία. Η πρώτη φορά ήταν η περίοδος πριν το 1974 – σήμερα είναι η κωμωδία των Χάσικων, Μιχαηλιδηδων, του Πολίτη κοκ…
 •  
 • Πόσο νοσταλγεί τα πραξικοπήματα ο Άριστος Μιχαηλιδης…Και ο Άριστος της εμπάθειας και της κοπτοραπτικης αποσπασμάτων, ανάφερε στο τέλος του κειμένου της ταύτισης του με τον Μιλτη σαν παιδάκι που φωνάζει, «εγώ δεν ήμουν εγώ που ήμουν πρόεδρος και κόρδωνα σαν γύφτικο σκεπάρνι», δήθεν τυχαία σαν είδηση, ότι στην Βραζιλία ετοιμάζουν δίκη εναντίον του Λουλα. Καλά στα τοπικά πρέπει να ειναι κανείς αθώος μέχρι αφέλειας για να θεωρεί ότι ο Άριστος Μιχαηλιδης μπορεί [απλά σαν δυνατότητα] να είναι αντικειμενικός απέναντι στον Χριστοφια και την αριστερα..ενταξει – έχει κόλλημα ο άνθρωπος και του βγαίνει και κάθε Ιούλιο.:)..Να μην ανοίξουμε το άλλο κεφαλαίο των ταυτίσεων του με τον Καραμπελια που δήλωνε να δώσουμε την βόρεια Κύπρο στην Τουρκια..Αλλη φορά αυτά…Αλλα να γράφει κάτι για την Βραζιλία και να μην ψάχνει καν το πλαίσιο – τι έγινε, γιατί έγινε κλπ; Η Βραζιλία έχει διχαστεί [και το λένε και τα δυτικά ΜΜΕ] διότι η μια μερίδα θεωρεί ότι εφαρμόζεται ένα πραξικόπημα [όπως στην Ελλάδα την εποχή της αποστασίας ας πούμε] – μετά την καθαίρεση της προέδρου Ρουσσεφ, χωρίς καν να εμπλέκεται σε οποιαδήποτε σκάνδαλο. Ενώ για τον Λουλα υπάρχουν και τεκμήρια ότι η ομάδα των εισαγγελέων [ με training  στις ΗΠΑ, που σε άλλες περιπτώσεις θα έκανε τον Άριστο να φορέσει το βαρύγδουπο κοστούμι της καχυποψίας – αλλα, εδώ λόγω αντικομουνιστικών υποχρεώσεων, εμφανίζεται  αθώα αφελής ο καημένος, πειθήνιος υπάκουος της πρεσβείας;…:)]  είχαν σαν προαποφασισμένο στόχο τον Λουλα για να μην μπορεί να υποβάλει υποψηφιότητα το 2018. Δεν ξέρει λοιπόν  Άριστος και μιλά – αλλα εδώ δεν ήξερε για τους αγνοούμενους τουρκοκύπριους του Βαρωσιου και μιλούσε για «κουβεντες του καφενε», σιγά που θα κωλώσει για την Βραζιλία. Αλλα δεν άκουσε καν για τις αποδοκιμασίες για τον νέο πρόεδρο στους ολυμπιακούς; Τυπωτά; Μόνο η υστερία εναντίον του Χριστοφια μετρα;..Ρε Χριστοφια, πρέπει να έκανες πολλά καλά στην πολιτική σου καριέρα για να μαζέψεις όλη αυτήν την εμμονή, και την ασχετιλα εναντίον σου..:)..
 •  
 • Ο Αβέρωφ διαμαρτύρεται... Ο άνθρωπος που κατηγορήθηκε ότι συζητούσε για στήσιμο αγώνων πριν τις εκλογές του 2011 [και απάντησε με το “είναι παράνομο να βρεθώ με τον Κουτσοκουμνη;” - ξεχνώντας τον φίλο του τον Κουμα] έχει και άποψη για την σχέση ποδοσφαίρου και πολιτικης..Και τον ενδιαφέρουν οι εταιρείες που όπως είπε ο Μιλτης [φυσικά και ο σκηνοθέτης του Μιλτη] ότι συνδεονται με το ΑΚΕΛ..Διοτι σαν πολιτικός που αγωνίζεται για να πετύχει χαλαρώσεις για τον Σιακολα, θέλει να ξέρει αν υπάρχουν εταιρείες που δεν ελέγχει με διαπλοκή το κόμμα του και ο ίδιος; Μιλά ο Αβέρωφ του ΔΗΣΥ, του κόμματος που έχει μετατρέψει την διοίκηση των τραπεζών σε ελεγχόμενο τοπίο [για να ελέγχει και τα δάνεια προς τα ΜΜΕ και να κρατά και του λουρί του όποιου ΜΜΕ] και προσωπική υπόθεση της ηγεσίας του ΔΗΣΥ – Ο Χάρης διόρισε την Ειρενα στη Ελληνική γιατί είναι "δική του", ο Αναστασιαδης, όπως μας είπε ο Νικόλας Παπαδόπουλος, διόρισε τους πελάτες του δικηγορικού του γραφείου στην τράπεζα Κύπρου κοκ...Και μιλά ο Αβέρωφ που αγωνίζεται να πετύχει χαλαρώσεις στον Ακαμα..Τελικα ρε Αβέρωφ αγωνίζεσαι και για χαλαρώσεις για τον βαφτιστικό σου οντως; Τετοιο επίπεδο πολιτικής..:)
 •  
·         Από δημοσίευση του costa costa pele: Πολλά τα παράξενα από την καταθεση του Μιλτιάδη Νεοφύτου και την πλήρη υιοθέτηση της από τις εφημερίδες Φιλελευθερος και Πολίτης: Η άποψη μου: 1. Είναι γνωστόν μέσα και από δημοσιεύματα των εν λόγω εφημερίδων οτι η εταιρεία Μιλτιάδη Νεοφύτου με απόφαση δικαστηρίου κλήθηκε να δώσει αποζημιώσεις πέραν των 2εκ στο ΘΟΚ.
2.Οι εν λόγω εφημερίδες κατακεραυνωναν τον Μιλτιάδη Νεοφύτου για παρατυπίες στο πανεπιστημιο Κύπρου και την πλατεία Ελευθερίας.
3. Οι εν λόγω εφημερίδες υιοθετούσαν το τεράστιο ψεμα ότι επι Χριστόφια ο Μιλτής πήρε εκατονταπλάσια έργα. Τωρα μας λένε και αυτοί και ο Μιλτής ότι ο Χριστόφιας τον ξεγέλασε και δεν του έδωσε έργα. Η όλη καταθεση στηρίζεται σε αληθοφάνειες και σε κομμάτια που στηρίζονται το καθε ένα σε μιαν εικασία ή σε ένα ψέμα. 4. Στην καταθεση υπαρχει ο ισχυρισμός ότι ο Δημήτρης Χριστόφιας έδωσε εντολή για να αλλάξει η πολεοδομική ζώνη στις "χαλεπιανές". Ομως αυτο ποτέ δεν έγινε. Που σημαίνει α. Ο κύριος Μιλτιάδης Νεοφύτου θα αποδεχόταν μια παρανομία. Τότε δε θα είχε προβλημα.β. Ο Νεοκλής Συλικιώτης τότε Υπουργός Εσωτερικών ΔΕΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΕ ΤΙΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ. γ. Αν ισχύει ο ισχυρισμός του Μ. Νεοφύτου τότε Μπραβο στον Νεοκλή! δ. Φίλοι Ομονοιάτες τα είχαν με το Συλικιώτη γιατι δεν τους βοήθησε με τις "χαλεπιανές"(πείστηκαν από τον Μιλτή φαίνεται). 5. Να μας πουνε οι έγκριτες εφημερίδες πόσες αλλαγες στις πολεοδομικές ζώνες έγιναν τα τελευταία χρόνια. 6. Η όλη καταθεση μου θυμίζει Πόλυ Πολυβίου, είναι πολιτική και στηρίζεται σε ένα και μοναδικό πράγμα: Στο να συνεχίσει ο Δημήτρης Χριστόφιας να δεχεται ξύλο ως ο σάκκος του μποξ και έτσι να επιφερεται τεράστιο πλήγμα στο ΑΚΕΛ. 6. Εγω πάντα θα γραφω αυτα που νοιώθω, αυτα που πιστεύω αφου π΄ρωτα κάνω την δική μου έρευνα και δεν με ενδιαφέρει να πάω με το ρεύμα. Γνωρίζω αρκετά καλά το Δημήτρη Χριστόφια, ξέρω τα λαθη του και τις αδυναμίες του, αλλά σε καμια περίπτωση δεν μπορώ να δεχτώ να παρουσιάζεται ως τιποτένιος και δολοπλόκος. Ιδιως από τα ΜΜΕ της διαπλοκής και της κάλυψης του μεγαλύτερου τραπεζικού σκανδάλου. Επίσης ξέρω την μεγάλη του αγάπη για την Ομόνοια και πόσο αγωνιά γι αυτήν. (Δεν παίρνω θέση σε χειρισμούς που αφορούν εσωτερικά την Ομόνοια και που αφαλώς πολλά πραγματα δεν έγιναν ή δεν γίνονται σωστά. Για παραδειγμα δεν κατανοησα ποτέ γιατί η Ομόνοια δεν γραφει ως μέλη όλους όσοι θέλουν να γίνουν). 7. Αναμένω από τις εφημερίδες "Φιλελευθερο" και "Πολίτη" να ανοίξουν θέμα για τις εμπορικές δραστηριότητες Κούμα--Αβέρωφ, τις συμφωνίες για πώληση παιγνιδιών ξένων πρωταθληματων , για τη χρησιμοποίση τον αυτοκινήτων
OB του κυρίου Κούμα (ΑΑΑ) για τα παιγνίδια της Εθνικής Κύπρου , όταν μάλιστα την μετάδοση έχει το ΡΙΚ το οποίο διαθέτει τα πιο υπερσύχρονα συνεργεία εξωτερικών μεταδόσεων και τεράστια εμπειρία από τους αγώνες του Champions League. To ίδιο να κάνουν και με τους κόκκινους φάκελους. 8. Ο τοπος μας ε΄χει τόσα προβλήματα που απαιτούν λύσεις (κυπριακο, παιδεία, υγεια κλπ) και η συγκεκριμένη περίπτωση είναι ο τ΄λειος αποπροσανατολισμός.

 • Αποχώρηση Νικόλα και Σιζοπουλου: Άμα δεν συμφωνούν καλά έκαναν και έφυγαν. Και πολύ καλύτερα θα κάνουν αν είναι συνεπείς και ψηφίζουν εναντίον της κυβέρνησης στην Βουλή όπως εξάγγειλαν. Ανκαι η αιτία της αποχώρησης ήταν μη πειστική [ το θέμα της συνάντησης ήταν τα εσωτερικά ζητήματα], αλλα αν υποθέσουμε ότι όντως φαίνεται να κυοφορείται κάτι σαν λύση, τότε είναι απόλυτα λογικό να κατασκευάζουν θεάματα για να κινητοποιήσουν τους δικούς τους…Οπότε το να φωνάζουν οι της κυβέρνησης είναι και λίγο μέρος του μόνιμου μισοδοτζιην της κυβερνητικής πολιτικής – αν πάμε για λύση, τότε λογικώς αντέδρασαν, αν δεν πάμε για λύση, τότε δεν αντέδρασαν λογικά μεν, αλλα η κυβέρνηση λέει ψέματα, όταν διαρρέει η λέει ότι πλησιάζουμε σε λύση. Το γενικό συμπέρασμα: αν το αποτέλεσμα, της αποχώρησης, θα είναι τα δυο κόμματα να μην ψηφίζουν τα νομοσχέδια της κυβέρνησης με τις κουτοπονηριές για ιδιωτικοποιήσεις και αλλα ανάλογα, not bad..:)..Έτσι και αλλιώς ο ΔΗΣΥ πάντα έτσι καιροσκοπικά [αν το πούμε έτσι] συμπεριφερόταν. Έλεγε, την προηγούμενη περίοδο, ότι ήθελε λύση [λέμε τώρα] και ξεκίνησε προεκλογική για το 2013 από τον Ιανουάριο του 2010. Και εκείνο το χαζοχαρούμενο κόλπο “βασίζομαι στην συνέπεια του ΑΚΕΛ για το κυπριακό», αλλα θα δαιμονοποιουμε κάθε τι που μοιάζει έστω και ροζ, ενώ θα βασιζόμαστε στους απορριπτικούς του κέντρου για να περνάμε τον νεοφιλελευθερισμό που συνήθως σημαίνει πολιτικές και πρακτικές που με αλλα λόγια θα μπορούσε να τις πει κάποιος ρουσφέτι για μια φούχτα πλούσιων και επιχειρήσεων, είναι καιρός να τελειωσει..Θα πρέπει και ο ΔΗΣΥ να καταλάβει ότι είναι μειοψηφία, και οι κουτοπονηριές του Αβέρωφ όπως και του Χ. Γεωργιαδη, κατάντησαν πληκτικες..Αν ο ΔΗΣΥ θέλει λύση ας έχει το ήθος και το θάρρος της αναπόφευκτης αντιπαράθεσης χωρίς τα χαζοχαρούμενα. Αλλα τι ενδιαφέρον – ο Αριστος Μιχαηλιδης έκανε κριτική για την αποχώρηση. Σου θύμωσαν Άριστε;..:).. Εδώ μετατρέπεις τα γεγονότα σε «κουβέντες του καφενέ» και ξαφνικά, σε έπιασε η ευαισθησία για την διαδικασία; Μπα..:)

 • Η απουσία ευθιξίας του Ιωνά – και μια ευχή για τον κ. Σωκρατη..Σε πόσες αυτοδιαψεύσεις, γκάφες, κοκ νοιώθει κάποιος ντροπή; Με τον Ιωνα ...μαλλον δεν υπαρχει απαντηση....Η καρέκλα φαίνεται να είναι το σύμβολο της ύπαρξης του , και της κυβέρνησης που τον ανεχεται..Ο άλλος υπουργός που λογικά καλό θα ήταν να αποχωρήσει είναι ο Σωκράτης...Αλλα επειδή ακούσαμε ότι έχει κάποια προσωπικά ζητήματα [και στο ανθρώπινο επίπεδο χρειάζεται σεβασμός – και δεν θα γίνονταν τα σχόλια για αυτόν σε σχέση με την υπόθεση Μιλτη αν ο ίδιος δεν εμπλεκόταν] ο Σωκράτης να μείνουμε σε αυτα..Ακουσαμε και ότι δεν τον ενδιαφέρει πια το υπουργείο – ακόμα καλυτερα..Ισως άμα ιδιωτεύσει, να θυμηθεί τις καλύτερες μέρες του εαυτού του..Γιατι αυτό το υπουργιλικι κάποτε θα το θυμάται όπως θυμάται εκείνη την ημέρα του Ιουλίου – για την οποία προτιμά να μην μιλα..Αν τον αλλάξει ο Αναστασιαδης θα βοηθούσε και τους δυο…Και παρά τις διαφωνίες – ότι καλύτερο κ. Σωκράτη στο προσωπικό επίπεδο..
 • Κατά τα αλλα η υπόθεση με την κ, Ντινα Σεργιου πάει να συγκαλυφθει..Λιγα πυροτεχνήματα [το πιο κωμικό ήταν  του Καλλινικου στον Καδή – «σε παρακολουθώ»..πωπω..τρομοκρατηθηκε..:)]..Και υγειαν..Το ουσιώδες άλλωστε δεν είναι το συγκεκριμένο – αλλα πως το γεγονός είναι σύμπτωμα πως κυβερνά για 3 συν χρόνια ο ΔΗΣΥ..Ρουσφετι και ξερό ψωμι..Αφου σε λίγο θα χωρίσουν και την κτηματική περιουσία σε ημέτερους και μη..Οι ομονοιατες θα αποκλείονται από αναβαθμίσεις ζωνών…:)..Και οι συναγερμικοι θα στέλλονται όπου θέλουν, και αν δεν έχουν τα προσόντα, απλά θα μπαίνουν ειδικές κατηγορίες για να τους ευκολύνουν – και αν δεν πληρούν ούτε τις ειδικές κατηγορίες, θα τους στέλλουν ταξίδια και μετά θα βάλλουν ειδική κατηγορία, να έχεις πάει ταξίδι σε αυτό το τόπο, κλπ..:)
 •  
 • Σε μια πρόσφατη συνέντευξη του ο Γ. Χαραλάμπους επικεφαλής της επιτροπής που κατέθεσε εισηγήσεις για το μέλλον του τραπεζιτικού συστήματος, έκανε μια απόλυτα δικαιολογημένη κριτική για την προσπάθεια μερικών να εστιάσουν στο θέμα του ΕΛΑ και του κουρέματος – ότι λειτουργεί σαν τρόπος μετατόπισης από τις ευθύνες των τραπεζών...Ελπίζουμε ότι ο Οδυσσέας Μιχαηλιδης δεν θα πιαστεί αιχμάλωτος αυτού του κόλπου – διότι κ. Οδυσσέας οφείλεις να δεις την ευρύτερη εικόνα – λ.χ. σίγουρα το ότι προηγήθηκε, όπως κάνει και ο γενικός εισαγγελέας, αλλα και ποιοι πρωτοστάτησαν να μην αποκαλυφθούν στοιχεία για την Λαϊκή, ποιοι ήξεραν  για τα προβλήματα [ο Σαρρης, οι κοντινοί του Ορφανιδη, ο Αναστασιαδης τον Νοέμβριο του 2012] στην Βουλή -  και το καθοριστικό για τον έλεγχο - ποιοι είχαν σύγκρουση συμφεροντων..Στα καθήκοντα σου δεν είναι; Ποίοι επέμεναν να διοριστεί ο κ. Φιλίππου τότε, και τον επέβαλαν στην Λαϊκή μέσω Βουλής; Και γιατί; Τι δείχνει άραγε για το τι προηγήθηκε; Και φυσικά η αλήθεια παραμένει ότι ο ΕΛΑ ήταν απλά η ευκαιρία διάσωσης – όχι το πρόβλημα…Και πρέπει να διαχωρίζεται η απόπειρα θεραπείας από το πρόβλημα..
 •  
 • Η δικαίωση του Μιλόσεβιτς και η σιωπή των υπάκουων διάδοχων…Μια και το εφερε η κουβέντα για την Λαϊκή.  Τελικά ο Μιλόσεβιτς δικαιώθηκε. Στην δίκη του Καρατιτς υπάρχει μια σαφής αναφορά ότι ο Μιλοσεβιτς τελικά δεν προωθούσε τις σφαγές στην Βοσνια, ότι ο στόχος του ήταν η πολυεθνική Γιουγκοσλαβία. Αλλα εδώ μουγκά...Από την μια είναι η εφημερίδα της περιρρέουσας που έκανε το θέμα, θέαμα, αλλα πιάστηκε μετά να είναι η ίδια βαθιά διαπλεκομενη με τις τράπεζες, όπως φάνηκε με την υπεράσπιση τους από το 2012 - ο Πολίτης. Από την άλλη είναι οι δήθεν υποστηρικτές του Τασσου οι οποίοι όπως και η θλιβερή κατάντια της ΕΔΕΚ, που κατέληξε εξαπτέρυγα αυτού που ονόμαζε κάποτε μεταπραξικοπημα, έτσι και οι δήθεν διάδοχοι του Τασσου, του υιου συμπεριλαμβανομένου, δεν θέλουν να μιλούν για την στήριξη στον Μιλοσεβιτς και ότι οι σακκουλες και τα αλλα Φαίδρα, ήταν ο τρόπος για να σπάσει το δυτικό εμπάργκο εναντίον της Νεας Γιουγκοσλαβιας…